Sončna elektrarna: spoznajmo vse njene prednosti pa tudi slabosti

Sončna elektrarna: spoznajmo vse njene prednosti pa tudi slabosti

Ker je sočna elektrarna za človeštvo na sploh izjemnega pomena, je seveda takšno napravo dobro nekoliko bolj temeljito poznati. Na podlagi številnih koristi, ki jih lahko elektrarna, ki deluje na sonce, prinaša za nas, se lahko tudi sami odločimo za njeno postavitev oziroma montažo.

Dejstvo pa je, da sončna elektrarna ne prinaša samo prednosti. Ima namreč tudi nekaj pomanjkljivosti oziroma slabosti, s katerimi se je treba prav tako spoznati, in to še preden se sami odločimo investirati v takšen projekt.

 

Vse poglavitne prednosti sončne elektrarne

V prvi vrsti je znano, da je sončna elektrarna vrsta naprave, ki med svojim delovanjem oziroma obratovanjem ne prinaša izpustov toplogrednih plinov. Njeni obratovalni stroški so precej nizki, delovanje je tiho. Uporaba sončnih celic, iz katerih sončna elektrarna sestoji, za manjše elektronske naprave je možna kjer koli, četudi v neposredni bližini ni električnih omrežij. To pomeni, da se lahko takšen sistem koristno uporablja v pomorstvu, torej na plovilih, pri najrazličnejših aktivnostih v naravi oziroma na prostem, na odmaknjenih območjih, ne nazadnje tudi v vesolju.

Ključna prednost sončne elektrarne je zagotovo tudi to, da proizvodnja ter poraba električne energije poteka na istem mestu. Stroški električne energije pa se z njeno uporabo lahko zmanjšajo za kar 75 %. Energija sonca, ki je potrebna za njeno delovanje, pa je, kot vemo, povsem brezplačna.

 

Pomanjkljivosti oziroma slabosti sončne elektrarne

Ko je govora o tem, kaj slabega lahko prinaša sončna elektrarna, se najprej seveda izpostavi dejstvo, da gre za nezanesljivost vira. To v praksi pomeni, da je proizvodnja odvisna zlasti od sončnega obsevanja in ne samo od trenutnih potreb uporabnikov. Posledično so seveda pogosto potrebni še nekateri dodatni viri za pokrivanje razlike ter za stabilizacijo elektroenergetskega sistema.

Med slabosti, ki jih prinaša sončna elektrarna, se prišteva tudi nizka razpoložljivost. To pa torej pomeni, da tovrstna naprava ne zmore zagotoviti pričakovanj. Slednje zlasti velja na območjih, kjer je precej malo sončnih dni.…