Vodovod – priključitev in napeljava pri novih objektih in gradnjah

Pri gradnji novih objektov je potrebno paziti na veliko različnih stvari, ki so zelo pomembne za nadaljnje učinkovito delovanje in mirno bivanje. Ena od zelo pomembnih stvari je zagotovo tudi vodovod.

Preden se gradnja objekta sploh začne, je potrebno narediti tudi natančen načrt, kje bo takšen sistem sploh potekal in kje ter kako bo napeljan oziroma priključen. Prav tako je potrebno pred priključkom pridobiti uradno soglasje glavnega upravljalca vodovodnega omrežja.

Postopek priključitve

Pred priključkom je potrebno temeljito razmisliti, kako in kje vodovod sploh priključiti. Za priklop vodovoda je najprej potrebno pridobiti pisno dovoljenje ali pa mnenje pristojne osebe. Ko se dovoljenje pridobi, je nato potrebno zaprositi za priklop samega objekta na vodovodno omrežje. Zraven vloge morajo biti vsekakor zraven priložena tudi vsa  potrebna dokumentacija.

Celoten postopek priključitve vodovoda opravijo mojstri, ki so na tem področju specializirani in imajo tudi veliko izkušenj. Dober vodovod je ključnega pomena za celotni objekt, namreč nihče si ne želi imeti težav z vodo oziroma primanjkovanjem ali pa puščanjem le-te, saj to povzroča dodatno škodo pa tudi stroške.

Cena priključitve vodovodnega priključka in izvedba le tega

Cene za priključitev vodovoda se razlikujejo glede na ponudnika oziroma glede na samega izvajalca storitve. Priključitev na javni vodovod vsebuje naslednje stroške: strošek materiala in strošek montaže. Vsak ponudnik te storitve zaračuna v skladu z njegovim cenikom.

Izvedba priključka vodovoda je lahko opravljena šele po privolitvi oziroma po pridobitvi dovoljenja. Ko se vodovodni priključek priključi, potem se le tega geodetsko posname, nato pa se ime uporabnika vnese v bazo uporabnikov. Potrebno je vedeti, da vsak vodomer, ki je bil vgrajen, predstavlja posamezno odjemno mesto.

Nikakor ne smete pozabiti tudi tega, da mora biti dostop do hišnih priključkov vedno enostavno in hitro dostopen, biti mora vedno suh in zaščiten pred raznimi vremenskimi vplivi.